IV MiBM S 1-go st. LPS1-ob2, IV MiBM S 1-go st. LPS1-ob2 (application/pdf)

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów.