III MiBM S 1-go st. LP1-ob1, III MiBM S 1-go st. LP1-ob1 (application/pdf)

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do Centrum Obsługi Studenta.