II MiBM S I-go st L1 obr.ub., II MiBM S I-go st L1 obr.ub. (application/pdf)

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do Centrum Obsługi Studenta.