II MiBM S I-go st L1 ob1, II MiBM S I-go st L1 ob1 (application/pdf)

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do Centrum Obsługi Studenta.