II MiBM-MiUP NS II-go st, II MiBM-MiUP NS II-go st (application/pdf)

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów.