I WM MiBM+MTR+T NS I-go st C2, I WM MiBM+MTR+T NS I-go st C2 (application/pdf)

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów.